Spring til indhold

Coronavirus/COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Singapore.

Senest opdateret 25.11.2020 14.15
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Singapore.

Læs rejsevejledningen for Singapore og rejserådene i en tid med COVID-19.

Information om konkrete restriktioner i Singapore opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 fra danske rejsende og fastboende i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Singapore, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Singapore.

Det er bl.a. turistrejser, der anses for at være ikke-nødvendige rejser. Erhvervsrejser anses derimod ofte for at være nødvendige rejser, hvorfor erhvervsrejsende som udgangspunkt godt kan rejse i den aktuelle situation.

Det er derfor op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. Hvis virksomheden vurderer, at en konkret rejse er en nødvendig rejse, er det vigtigt, at der også foretages en konkret og individuel risikovurdering af rejsen i dialog med den enkelte medarbejder.

Vi opfordrer altid virksomheden til at holde sig opdateret om lokale rejserestriktioner i forbindelse med planlægning af erhvervsrejser. Læs mere i afsnittene Rejserestriktioner og Lokale restriktioner nedenfor.

Den enkelte virksomhed bør anlægge et forsigtighedsprincip for at minimere risikoen for, at virksomhedens medarbejdere bliver smittet med ny coronavirus/COVID-19 i udlandet.

Virksomheden og den enkelte medarbejder bør derfor følge vores rejseråd til erhvervsrejser.

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Rejserestriktioner

Singapore fraråder alle rejser til alle lande.

Der er indført indrejseforbud i Singapore for alle udlændinge, som ikke bor fast i landet. Dette gælder også transit og erhvervsrejser. 

Følgende er undtaget indrejseforbuddet:

  • Singaporeanere og udlændinge med permanent opholdstilladelse (PR) er ikke omfattet af indrejseforbuddet. Det gælder også deres pårørende med opholdstilladelse i Singapore.
  • Hvis du har arbejdstilladelse i Singapore, kan du være undtaget forbuddet. Udlændinge med andre typer opholdstilladelser kan også være undtaget forbuddet. Hvis du hører under denne kategori, skal du have tilladelse til indrejse fra de singaporeanske myndigheder, før du rejser retur til Singapore.

Alle rejsende skal udfylde en helbredserklæring før indrejsen. Det kan du gøre op til tre dage før ankomsten til Singapore via SG Arrival Card (SGAC) e-Service.

Der er sundhedsscreeninger ved ind- og udrejse i lufthavnen.

Her finder du en samlet oversigt over indrejseforbud og undtagelser.

Du kan, afhængigt af din opholds- og/eller arbejdstilladelse, finde yderligere oplysninger om ind- og returrejse her: Immigration & Checkpoints Authority (ICA), Ministry of Health (MoH), Ministry of Manpower (MoM) og Ministry of Education (MoE).

Hvis du har arbejds- og opholdstilladelse i Singapore udstedt af MoM, er det nu muligt at søge om forhåndsgodkendelse til indrejse i Singapore op til 30 dage før din ankomst til Singapore. Ansøgning kan indgives elektronisk hos Ministry of Manpower. Læs mere her.

Fra tirsdag den 17. November 2020 er det er krav at kunne fremvise en negativ PCR Covid-19 test forud for indrejse i Singapore. Dette gælder dog ikke for børn under 12 år, PRs eller SCs.

Prøven skal være taget inden for 72 timer før afrejse til Singapore. Det danske COVID-19 pas anerkendes af de singaporeanske myndigheder som dokumentation for PCR-test ved indrejse til Singapore.

 

Al færgetrafik mellem Singapore og Indonesien er indstillet.

Al krydstogtsskibssejlads er indstillet.

Singapore har indgået følgende særaftaler for indrejse:

SafeTravel Pass (Green Lane):

Aftalen gælder for officielle rejser og erhvervsrejser mellem Singapore og Kina for provinserne Shanghai, Tianjin, Chongqing, Guangdong, Jiangsu og Zhejiang og Sydkorea. Aftalen er undtaget kravet om karantæne. Læs mere på SafeTravel Pass Application Portal.

Reciprocal Green Lane (RGL):

Aftalen gælder for officielle rejser og erhvervsrejser mellem Singapore og Malaysia af op til 14 dages varighed. Aftalen er undtaget kravet om karantæne. Læs mere på https://safetravel.ica.gov.sg/malaysia/rgl/requirements-and-process.

Singapore har den 11. september indgået en RGL aftale med Japan. Aftalen gælder for officielle rejser og erhvervsrejser mellem Japan og Singapore for personer med fast ophold i begge lande. Det er et krav at udrejse/indrejse i Japan sker via Tokyos Narita International Airport eller Haneda International Airport eller Kansai International Airport i Osaka. Læs mere her:https://safetravel.ica.gov.sg/japan/rgl/requirements-and-process

Singapore har den 12. oktober indgået en RGL aftale med Indonesien. Aftalen gælder for officielle rejser og erhvervsrejser mellem Indonesien og Singapore for personer med fast ophold i begge lande. Det er et krav at udrejse/indrejse i Indonesien sker via Soekarno-Hatta International Airport eller Batam. Læs mere her:https://safetravel.ica.gov.sg/indonesia/rgl/requirements-and-process

Periodic Commuting Arrangement (PCA):

Aftalen gælder for personer, der bor fast i Singapore eller Malaysia og har gyldig arbejdstilladelse i det andet land. Karantæne er pålagt ved indrejse. Læs mere om PCA her https://safetravel.ica.gov.sg/malaysia/pca/requirements-and-process.

Air Travel Pass (ATP):

Aftalen gælder for rejsende fra New Zealand, Brunei Darussalam og Vietnam, der har opholdt sig i et af de to lande i mindst 14 sammenhængede dage forud for indrejse i Singapore. Aftalen er undtaget kravet om karantæne. Ved indrejse foretages en PCR test i lufthavnen. Du får svar inden for 48 timer. I dette tidsrum er der krav om isolation.  Se mere på https://www.caas.gov.sg/who-we-are/newsroom/Detail/singapore-takes-first-step-to-open-up-entry-to-visitors-from-brunei-darussalam-and-new-zealand-with-air-travel-pass/ og https://safetravel.ica.gov.sg/vietnam/atp/requirements-and-process

Karantæneregler

Myndighederne har indført 14 dages karantæne på en anvist karantænefacilitet (hotelværelse). Når du ankommer til Singapore, bliver du kørt direkte til den anviste karantænefacilitet. Karantæneopholdet er gratis for singaporeanere og personer med permanent opholdstilladelse (PR). Andre skal selv betale for omkostningerne på op til 2000 SGD. 

Singaporeanere, personer med permanent opholdstilladelse (PR) og personer med arbejds- og opholdstilladelse, der har tilbragt de seneste 14 dage i Australien (undtaget delstaten Victoria), Kina, Macao, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Fiji, Japan, Sydkorea, Sri Lanka, Thailand og Tyrkiet kan få lov til at tilbringe karantænen i egen bolig, hvis den er egnet. Fra 1. september 2020 reduceres antallet af karantænedage fra 14 til 7 ved indrejse fra ovennævne lande. Ved transit via andre lande bortfalder denne mulighed. Du kan her læse mere om kravene for karantæne i eget hjem (stay home notice).

Alle skal testes for COVID-19, før karantænen slutter. Testen koster 200 SGD.

Siden den 10. august har det været obligatorisk for alle tilrejsende over 12 år at bære en elektronisk monitoreringsenhed under hele karantæneopholdet, hvis det foregår i eget hjem.

Der er bødestraf på op til 10.000 SGD og/eller fængselstraf, hvis du ikke overholder karantænereglerne. Du kan læse mere om reglerne under karantæneopholdet hos Singapores sundhedsministerium.

Interne rejserestriktioner

Der er ingen interne rejserestriktioner i Singapore.

Transitmuligheder

Udvalgte fly og ruter med Singapore Airlines Group har tilladelse til transit i Singapore.  Læs mere hos Singapore Airlines.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Udgangsforbud

Der er ikke udgangsforbud i Singapore, men krav om 1 meters social afstand mellem personer eller mellem grupper på op til 5 personer.

Forsamlingsforbud

Forsamlinger på op til 5 personer er tilladt med 1 meters social afstand mellem personer eller mellem grupper på op til 5 personer. Det er tilladt at invitere op til 5 personer i eget hjem.

Du kan få en bøde og fængselsstraf, hvis du ikke overholder forsamlingsforbuddet.

Mundbind

Det er obligatorisk at bære mundbind i Singapore uden for eget hjem. Du kan få en bøde og fængselsstraf, hvis du ikke overholder reglen om at bære mundbind. Kun børn under 6 år er undtaget kravet om brug af mundbind.

Nedlukning/genåbning

Den 3. april iværksatte Singapore en omfattende nedlukning - "Circuit Breaker" - der havde til formål at begrænse bevægelse og samvær i både det offentlige og private rum.

Den 2. juni startede en genåbning i 3 faser. Fase 2 startede den 19. juni. Der er i øjeblikket ingen dato for påbegyndelse af fase 3. Fase 3 slutter først, når man har fundet en effektiv vaccine eller behandling.

Alt - undtagen steder og aktiviteter med mange mennesker, så som teatre, koncerter, barer, natklubber og lignende - er genåbnet. Sports og motionsaktiviteter er også genåbnet. Du kan finde flere oplysninger på Moving into phase two of re-opening. Biografer er genåbenet, men underlagt krav om max 50% af deres normale kapacitet.

Den 1. juli genåbnede udvalgte turistattraktioner, så som zoologisk have, Universal Studios Singapore og ArtScience Museum. Du kan finde flere oplysninger hos Singapore Turist Board.

Steder med offentlig adgang, så som butikscentre, forretninger og spisesteder, skal sikre, at der holdes 1 meters afstand mellem personer eller mellem grupper på op til 5 personer.

Alle opfordres til fortsat at arbejde hjemmefra i videst mulige omfang eller til at følge arbejdspladsens anvisninger, hvis dette ikke er muligt. Fra den 28. september er det tilladt at returnere til arbejdspladsen med en begræsning på 50% af den samlede medarbejderstab. Arbejdsrelateret møder og konferencer tillades ligeledes dog underlagt en begræsning på 50 personer.

Der er krav om registrering af ind- og udgang, tjek af temperaturer og krav om helbredsoplysninger samt rejseaktivitet ved alle kontorbygninger, andre bygninger og steder, hvor der er offentlig adgang.

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte dit rejse- og/eller forsikringsselskab.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

Hvis du opholder dig i Singapore på et korttidsvisum, risikerer du at blive nedprioriteret i det lokale sundhedssystem i tilfælde af smitte med COVID-19 og ikke være dækket af Singapores tilbud om gratis behandling. Dette gælder også, selvom du har en privat rejseforsikring.

Singapore fraråder alle rejser til hele verden. Singaporeanere og udlændige med fast ophold, der har forladt Singapore efter den 27. marts 2020, vil selv skulle dække udgifter til COVID-19, hvis de rejser tilbage til Singapore. Det vil heller ikke være muligt at få udgifter refunderet fra MediShield eller tilsvarende statsstøttede forsikringsordninger.

Hvis du har symptomer på COVID-19, skal du kontakte MOH's Helpline på tlf. 1800 333 9999 (åben 24/7). 

Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne eller tage andre forholdsregler, bør du følge deres anvisninger. Du bør også samarbejde med de lokale myndigheder om kontaktopsporing, hvis det bliver relevant.

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Udrejse af Singapore

Du kan frit rejse ud af Singapore, medmindre du har symptomer på COVID-19.

Fly:

  • Singapore Airlines/SAS flyver igen direkte til Danmark
  • Air France, British Airways, Emirates, Etihad, KLM, Qatar Airways, Finnair, Turkish Airlines, Lufthansa og Swiss Air flyver til Europa

Certificate to Board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

Indrejse i Danmark

Hvis du ikke er dansk statsborger eller har fast bopæl i Danmark, gælder der forskellige regler for at rejse ind i Danmark afhængigt af, hvilket land du har bopæl i.

Læs mere om reglerne for indrejse i Danmark hos Politiet.

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. Sådanne spørgsmål skal stilles til Politiets Hotline vedr. indrejse i Danmark (+45 7020 6044).

Certificate to Board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

Mere information

Lokale myndigheder:

Få oplysninger om ind- og udrejseforhold i Singapore.
 
De singaporeanske myndigheder har etableret en WhatsApp-service med daglige opdateringer om COVID-19-situationen.

Du kan finde nyheder fra Singapore på ChannelNewsAsia.

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

 

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden i Singapore inden for almindelig åbningstid på +65 6355 5010.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Singapore, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Bestilling af NemID-nøglekort

På grund af udbruddet af coronavirus/COVID-19 kan danskere bosat i udlandet få problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

hent app'en rejseklar

I app’en Rejseklar har vi samlet alt, hvad
du skal vide om sikkerhed på din rejse.