Gå til indhold

Praktik på ambassaden i Singapore

Drømmer du om en dynamisk hverdag i et internationalt miljø, hvor du er med til at fremme danske interesser på et af verdens fremad-stormende markeder? Brug din interesse for handel, kommunikation, investeringer, politik og diplomati i et seks måneders praktikophold for danske kandidatstuderende på ambassaden i Singapore.

 

Praktikplads i udenrigstjenesten

Et praktikophold i den danske udenrigstjeneste byder på masser af udfordringer og giver dig mulighed for at få indblik i dansk diplomati og at prøve dine kompetencer af i et internationalt miljø. Som praktikant vil du indgå som en integreret del af den afdeling/team, du tilknyttes, og du vil få tildelt en vejleder i afdelingen/teamet. De konkrete opgaver, som du vil skulle varetage, varierer afhængig af, hvilken afdeling/team du tilknyttes.

 

Om Singapore og ambassaden

Singapore er Sydøstasiens ubestridte forretningscentrum og ligger sammen med Danmark i top ti på listen over de bedste lande at drive forretning i. Ø-staten er kendt for en stærk økonomi, lave korruptionsrater og en høj levestandard, og bliver brugt af mange virksomheder som springbræt for deres produkter i regionen. Samtidig er Singapore kendt som Asiens grønneste metropol, og bæredygtighed står ligesom i Danmark højt på dagsordenen.

Vores fokussektorer inkluderer bl.a. fintech, maritim industri, agritech, fødevarer, robotics mv. På ambassaden håndterer vi opgaver inden for økonomisk diplomati, public diplomacy, EU-samarbejde, politisk rapportering, delegationsbesøg samt konsulære og administrative opgaver.

 

Ambassaden i Singapore har i alt tre praktikplader i følgende afdelinger/teams:

 •  To praktikanter til Public Diplomacy og Trade
 •  En praktikant til Invest in Denmark

 

Som praktikant i Public Diplomacy og Trade, kan opgaverne være at:

 • Indgå i planlægning og eksekvering af eksportfremstød og forskellige typer events
 • Udarbejde markedsresearch, informationssøgninger, analyser, rapporter og delegationsprogrammer. 
 • Indgå i arbejdet med ambassadens eksterne kommunikation på sociale medier og markedsføring af Trade Council services.
 • Bistå i ambassadens politiske arbejde og bl.a. deltage i EU-møder og events, hvor ambassaden er repræsenteret. 

Som praktikant for Invest in Denmark:

 • Vil du følge ambassadens team i Singapore samt Invest in Danmarks team i Asien med medarbejdere fordelt på danske repræsentationer.
 • Du vil i tæt samarbejde med en Market Director understøtte IDK Asien teamet i deres outreach til udenlandske virksomheder, som overvejer at etablere forretningsaktiviteter i Danmark.
 • Du vil udarbejde analyser og lister af udenlandske virksomheder, samt forberedelse af præsentationsmateriale.

 

Varighed og ansøgningsfrister

Vi søger praktikanter to gange årligt og praktikopholdet er på seks måneder.

Forårshold: 1. februar – 31. juli

 • Deadline for ansøgning til dette hold er den 1. september året forinden

Efterårshold: 1. august – 31. januar

 • Deadline for ansøgningen til dette hold er den 1. marts

 

Krav

Du skal være studerende og tilmeldt en højere uddannelsesinstitution på bachelor- eller kandidatniveau. Det er vigtigt, at du har gode dansk- og engelskkundskaber i skrift og tale.

Hvis du er udenlandsk statsborger, skal du have boet i Danmark i mindst 3 år, på ansøgningstidspunktet have fast bopæl i Danmark og være indskrevet på et studie på en højere læreanstalt i Danmark under hele praktikopholdet.

Det er en betingelse, at du kan sikkerhedsgodkendes af de danske myndigheder, og at du opretholder din sikkerhedsgodkendelse under hele praktikopholdet. Der vil blive indhentet referencer i forbindelse med sikkerhedsgodkendelsen.

Vi gør opmærksom på, at man kun kan have ét praktikophold i den danske udenrigstjeneste.

 

Kvalifikationer

Vi leder efter studerende med stærke analytiske evner, drive og et stort engagement samt en nysgerrig, kreativ, åben og positiv tilgang til opgaveløsningen. Du må meget gerne komme med gode eksempler på disse kvalifikationer i din ansøgning. Derudover forventer vi, at du har gode dansk- og engelskkundskaber samt kendskab til MS Office Package (PowerPoint, Excel & Word).

Opholdet skal bidrage til din uddannelse, og vil foregå under vejledning af en akademisk medarbejder i afdelingen. Vi anbefaler, at du inden du søger om et praktikophold undersøger, hvilke akademiske krav din uddannelsesinstitution stiller til dig i forbindelse med et praktikophold.


Ferie og arbejdstid

Arbejdstiden er i gennemsnit 37 timer ugentligt (inkl. frokostpause). Du optjener 2,08 feriedage pr. måneds praktik svarende til 12,5 dag i løbet af dit 6-måneders praktikophold. Hvis dit studie forlanger, at du skriver en større akademisk opgave i forbindelse med dit praktikophold, vil du desuden kunne få skrive-fri inden for et maksimum af 10 dage afhængig af krav til omfang og kompleksitet af opgaven.

Bolig

Du er selv ansvarlig for at finde bolig og afholde alle udgifter forbundet hermed.

Refusion af visse udgifter

Praktikopholdet er ulønnet, men der ydes en kompensation på kr. 6.000 pr. måned til dækning af udgifter til logi, transport, forsikring og andre udgifter, der knytter sig til praktikopholdet. De fleste praktikanter vil desuden have mulighed for at medtage deres SU, men det bør du selv søge afklaret med Styrelsen for Videregående Uddannelser.


Ansøgning

Du skal skrive din ansøgning på engelsk og i ansøgningen fokusere på, hvad der motiverer dig for at søge stillingen, og hvordan du kan se dig selv bidrage til ambassadens arbejde. Send din motiverede ansøgning inkl. CV, eksamensresultater og evt. relevante bilag til [email protected] og mærk den ”Trainee Application + navn” samt ”Trade & Public Diplomacy” eller ”Invest in Denmark”. Ansøgning med tilhørende dokumentation bedes sendes i ét PDF-dokument.

 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Head of Trade, Mark Perry, på [email protected].