Gå til indhold

Praktik på ambassaden i Singapore

Drømmer du om en dynamisk hverdag i et internationalt miljø, hvor du er med til at fremme danske interesser på et af verdens fremad-stormende markeder? Brug din interesse for handel, kommunikation, investeringer, politik og diplomati i et seks måneders praktikophold for danske kandidatstuderende. Ambassaden i Singapore udbyder to gange årligt tre praktikstillinger. Stillingerne er fra den 1. august til 31. januar for efterårssemesteret og 1. februar til 31. juli for forårssemesteret. Ansøgningsfristen for praktikopholdet med start i august er 8. marts og ansøgningsfristen for praktikopholdet med start i februar er 8. september.

 

Om Singapore og ambassaden

Singapore er Sydøstasiens ubestridte forretningscentrum og ligger sammen med Danmark i top ti på listen over de bedste lande at drive forretning i. Ø-staten er kendt for en stærk økonomi, lave korruptionsrater og en høj levestandard, og bliver brugt af mange virksomheder som springbræt for deres produkter i regionen. Samtidig er Singapore kendt som Asiens grønneste metropol, og bæredygtighed står ligesom i Danmark højt på dagsordenen.

Den grønne dagsorden fylder også meget i ambassadens arbejde, når vi varetager Danmarks interesser i Singapore, både når vi tiltrækker investeringer fra Singapore og når vi via handelsafdelingen (Trade Council) assisterer danske virksomheder med at etablere sig på markedet. Vores fokussektorer inkluderer bl.a. fintech, maritim industri, agritech, fødevarer, robotics mv. På ambassaden håndterer vi opgaver inden for økonomisk diplomati, public diplomacy, EU-samarbejde, politisk rapportering, delegationsbesøg samt konsulære og administrative opgaver. 

 

Spændende opgaver og samarbejde

Vi søger i alt tre dygtige praktikanter til ambassaden. Vi søger to praktikanter som begge vil hjælpe med opgaver på tværs af handelsafdelingen og inden for Public Diplomacy og kommunikation.  Derudover søger vi en praktikant til at arbejde med Invest in Denmark.

 

I handelsafdelingen vil du eksempelvis opleve at:

 

  • Udarbejde markedsresearch til danske virksomheder og bistå i rådgivning og government public affairs sager.
  • Indgå i planlægning og eksekvering af eksportfremstød, virksomhedsbesøg og events - både fysiske og virtuelle.
  • Medvirke til markedsføring og kommunikation om Trace Council services.

 

Inden for Public Diplomacy og kommunikation vil du eksempelvis opleve at:

 

  • Indgå i arbejdet med ambassadens eksterne kommunikation og udvikle indhold til ambassadens sociale medier.
  • Medvirke til ideudvikling, planlægning og gennemførsel af events og arrangementer. Det kan fx være filmfestival, udstillinger eller faglige events om fx grøn energi eller sustainability
  • Udarbejde informationssøgninger, analyser, rapporter og delegationsprogrammer.
  • Bistå i ambassadens politiske arbejde og bl.a. deltage i EU-møder og events, hvor ambassaden er repræsenteret.

 

Som praktikant for Invest in Denmark:

 

  • Vil du følge ambassadens team i Singapore samt Invest in Danmarks team i Asien med medarbejdere fordelt på danske repræsentationer i hhv. Shanghai, Tokyo, Taipei, Singapore og Bangalore.
  • Du vil i tæt samarbejde med en Market Director understøtte IDK Asien teamet i deres outreach til udenlandske virksomheder, som overvejer at etablere forretningsaktiviteter i Danmark.
  • Og dine arbejdsopgaverne vil bl.a. bestå. af udarbejdelse af analyser og lister af udenlandske virksomheder, samt forberedelse af præsentationsmateriale.

 

På ambassaden arbejder vi tæt sammen på tværs af områder og opgaver. Som praktikant vil du også indgå i vores tværfaglige arbejde og kan forvente at skulle udarbejde opgaver på tværs. Med andre ord kan vi garantere, at du får lov til at prøve mange forskellige opgaver og rejser herfra med en god forståelse af, hvad en dansk ambassade laver.

 

Dine kvalifikationer 

Vi lægger vægt på, at du er initiativrig, analytisk skarp og effektiv samt har mod på nye opgaver. Du kan løse opgaver selvstændigt, men også i samarbejde med andre på tværs af ambassadens afdelinger

Det er vigtigt, at du har gode dansk- og engelskkundskaber i skrift og tale. Du kan tage ansvar og er proaktiv. Vi søger studerende, der har en bachelorgrad og nu er i gang med en relevant videregående kandidat-uddannelse.

 

Vilkår for praktik

Som praktikant sørger du selv for at finansiere dit ophold. Der er gode muligheder for legattildeling fra private fonde, ligesom du under opholdet kan modtage SU efter gældende regler. Ambassaden yder et tilskud på 4.000 kr. pr. måned til kost, logi og transport. Herudover afholder vi evt. udgifter forbundet med dit arbejde. Opholdet kan blive tilrettelagt på en måde, som sikrer meritoverførsel efter behov. Der vil ligeledes blive taget højde for eventuel opgaveskrivning ved planlægningen af arbejdstiden.

 

Ansøgning

Du skal skrive din ansøgning på engelsk og i ansøgningen fokusere på, hvad der motiverer dig for at søge stillingen, og hvordan du kan se dig selv bidrage til ambassadens arbejde. Send din ansøgning inkl. CV, eksamensresultater og evt. relevante bilag til [email protected] og mærk den ”Trainee Application + navn” samt ”Trade & Public Diplomacy” eller ”Invest in Denmark”. Ansøgning med tilhørende dokumentation bedes sendes i ét PDF-dokument. Ansøgningsfristen for praktikophold med start i august er 8. marts og ansøgningsfristen for praktikopholdet med start i februar er 8. september.

 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Head of Public Diplomacy & Partnerships, Annette Østergaard Jørgensen på [email protected] eller på telefon: +65 9772 0473 (kan kontaktes på WhatsApp).