Gå til indhold

vl gruppe 82

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse har i alt omkring 4.000 medlemmer, som er organiseret i netværksgrupper af 30-40 medlemmer, VL-grupperne. Grupperne dannes ud fra medlemmernes geografiske tilhørsforhold, men på tværs af brancher i både den private og den offentlige sektor.

Gennem deltagelse i VL-gruppens møder får medlemmerne bl.a. mulighed for på højt plan at udveksle erfaringer og drøfte holdninger med andre på samme høje ansvarsniveau, afprøve egne tanker og ideer omkring forretningsudvikling, organisationsudvikling og personlig udvikling, være med i tiltag vedrørende ledelsesmæssige, samfundsmæssige og økonomiske forhold, drøfte egne udfordringer i fortrolighed og på uforpligtende måde, få overblik over aktuelle erhvervs- og samfundsmæssige problemstillinger, få indblik i større sammenhænge med relevans for den enkeltes personlige udvikling – fagligt, funktionsmæssigt og menneskeligt og holde egne meninger og holdninger op imod andres.

Med gruppeformanden i spidsen og med input fra sekretariatet tilrettelægger den enkelte gruppe selv sine aktiviteter, herunder mødefrekvens og emnevalg – dog mindst 8 møder om året og altid med emner af høj faglig karakter.

Selskabet arrangerer også en række større, højt profilerede tværgående møder,  hvortil alle VL-medlemmer inviteres. Det er for eksempel generalforsamlingen/topmøde, det årlige VL Døgn, der er Danmarks førende konference for virksomhedsledere, møder med de internationale VL-grupper, de mange formænd for grupperne, virtuelle serier mm.

Alle møder har VL’s formål som omdrejningspunkt:

“Dansk Selskab for Virksomhedsledelses formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for moderne ledelsesprincipper og derved bidrage til økonomisk fremgang, sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene i vort land.”.

***

The Danish Management Society (VL) has around 4,000 members, organised into network groups of 30–40 members each, also called “VL Groups”. The groups are created according to members’ geographical affiliation, but also across industries in the public and private sectors.

As a member of a VL group, executives have an opportunity to:

- Share experience and discuss opinions with others at the same level of responsibility;
- Test out thoughts and ideas relating to business and organisational development, as well as personal growth;
- Participate in high-calibre initiatives involving managerial, societal and financial issues;
- Discuss one’s own challenges in an informal discreet setting;
- Get a broader view of topical business and societal issues;
- Gain insight into wider contexts relevant to the individual executive’s personal growth – professionally, functionally and humanly;
- Weigh one’s own opinions and attitudes against those of others.

Led by the Group’s Chairman/Board with input from the Society, the individual Group plans its own activities, including the frequency and topics of its meetings, but there are at least eight meetings a year, all of which are highly professional in nature.

In addition to meetings in the Group, all members are invited to attend the Annual Danish Top Executive Summit and a.o. the Annual General Meeting where it is possible to meet peers from other Groups and listen and learn from inspiring speakers from Denmark and abroad.

Kontakt: 

Peter Draminsky, [email protected]