Gå til indhold

Eksamen på ambassaden

Studerende kan i visse tilfælde, efter særlig tilladelse fra deres uddannelsesinstitution, aflægge eksamen/prøve på ambassaden.

Ambassaden forsøger i videst muligt omgang at imødekomme ønsker om aflæggelse af eksamen/prøve i vores lokaler indenfor almindelige kontortider.

For ambassadens tilsyn mv. i forbindelse med afholdelse af eksamen/prøve opkræves timetakst pr. påbegyndt time og svarende til det antal timer eksamen eller prøven varer, jf. §14 i Bekendtgørelse nr. 1682 af 13.12.2006 om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten.